Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να
λαμβάνετε ενημερώσεις.

Όνομα:
Επώνυμο:
Email:

Χρηματιστήριο και εισηγμένες εταιρείες, 1880-1940: ανάπτυξη και συγκυρία
» Σεμινάρια » Κύκλος 2013-14


Χρηματιστήριο και εισηγμένες εταιρείες, 1880-1940: ανάπτυξη και συγκυρία

Ομιλητές
Στάυρος Θωμαδάκης και Μιχάλης Ρηγίνος
(Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκινά τη λειτουργία του το 1880. Η μελέτη του είναι παραμελημένη από τους ιστορικούς λόγω έλλειψης στοιχείων, ιδεολογικών μεροληψιών και της απαξίας που δημιούργησε η προγενέστερη κρίση των Λαυρεωτικών. Ωστόσο, το Χρηματιστήριο είναι ο δεύτερος μακροβιότερος θεσμός του Ελληνικού οικονομικού συστήματος. Η εργασία βασίζεται στη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σε μακρές χρονοσειρές που έχει κατασκευάσει ο Μ. Ρηγίνος για την περίοδο 1880-1940.

Ενώ οι μελέτες των χρηματιστηρίων συνήθως επικεντρώνονται στην εξέταση της ζήτησης και των τιμών των μετοχών, η παρούσα εργασία εστιάζεται στην πλευρά της προσφοράς, δηλαδή την εισαγωγή και την μεγέθυνση των εταιριών του Χρηματιστηρίου. Η προσέγγιση αυτή θεωρεί το Χρηματιστήριο ως μηχανισμό για την συγκέντρωση αποταμιεύσεων και τη διάθεση σε επιχειρηματικές χρήσεις. Εξετάζονται επομένως οι εισαγωγές εταιριών, οι αρχικές δημόσιες προσφορές (initial public offerings) και οι αυξήσεις κεφαλαίων των εισηγμένων εταιριών.

Το χρηματιστήριο ως αγορά κεφαλαίων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην οικονομική συγκυρία. Η περίοδος διαιρείται σε τρείς υποπεριόδους (1880-98, 1899-1922, 1923-40) και διακρίνονται σημαντικές διαφορές στη σύνθεση, τον προσανατολισμό και το μέγεθος των εισαγομένων εταιριών σε αντιστοιχία με τις οικονομικές συνθήκες. Μετά τον πόλεμο, οι εταιρίες εμφανίζουν κλαδική ποικιλία, προσανατολισμό στην διευρυνόμενη εγχώρια αγορά, μικρότερο μέγεθος και βραχύτερους χρόνους παραμονής στο χρηματιστήριο. Είναι ο ‘εκδημοκρατισμός του χρηματιστηρίου’ για την εγχώρια επιχειρηματικότητα.

Το θεσμικό περιβάλλον του Χρηματιστηρίου εξελίσσεται με τρία σημεία αιχμής. Η ίδρυση συνδυάζεται με την περίοδο επανεισδοχής της Ελλάδας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Το Χρηματιστήριο λειτουργεί ως αυτοδιοίκητο των χρηματιστών, κατά τα διεθνή πρότυπα της εποχής. Λειτουργεί παράλληλα με μία ζωηρή ‘ελεύθερη αγορά’. Αποκτά νομικό μονοπώλιο των συναλλαγών μόνον με το νόμο 1308/1918. Ο νόμος ψηφίζεται σε περίοδο μεγάλου χρηματιστηριακού πυρετού και μεταθέτει κρίσιμες αρμοδιότητες στο κράτος. Το επόμενο θεσμικό ορόσημο είναι ο νόμος 3632/1928 που επίσης συνδυάζεται με την στρατηγική επανένταξης της Ελλάδας στο διεθνές νομισματικό σύστημα, περιλάμβάνει ρυθμίσεις για την σταθερότητα της αγοράς και επαναφέρει μερικώς το αυτοδιοίκητο.

Η ιστορία και η θεωρία δείχνουν ότι η χρηματιστηριακή ανάπτυξη προϋποθέτει ρυθμίσεις που παράγουν δημόσια ‘εμπιστοσύνη’. Αντίθετα από την απλή εισαγωγή, η διενέργεια δημόσιων προσφορών δοκιμάζει την εμπιστοσύνη: νέες και μη αναγνωρίσιμες εταιρίες αναζητούν κεφάλαια προσελκύοντας ανώνυμο ‘κοινό’. Στις μεγάλες αγορές εμφανίσθηκαν, ήδη από τον 19ο αιώνα, ρυθμίσεις για την πληροφόρηση του ‘κοινού’ και παγίωση εμπιστοσύνης. Στο Χρηματιστήριο, παρά τις άναρχες και τραυματικές εμπειρίες των ‘Λαυρεωτικών’, οι δημόσιες προσφορές δεν ρυθμίσθηκαν ποτέ (μέχρι το 1940). Η άντληση κεφαλαίων γινόταν κυρίως μετά την εισαγωγή και μετά την δοκιμασία της διαπραγμάτευσης των μετοχών τους που τους προσέδιδε αναγνωρισιμότητα. Η σπανιότητα δημόσιων προσφορών μετοχών πρίν ή κατά την εισαγωγή επιζητεί περαιτέρω διερεύνηση. Πιθανότατα οφειλόταν στην ατελή διαφάνεια, την αδυναμία (ή την αντίσταση) των αναδόχων-τραπεζών και την ανεπάρκεια των λογιστικών πρακτικών.

Η τιμολόγηση των ευάριθμων αρχικών δημόσιων προσφορών που πραγματοποιήθηκαν διαφοροποιείται εμφανώς κατά τη δεκαετία του 1920, με την έντονη υποτιμολόγησή τους, υποστηρίζοντας την υπόθεση ότι άλλαξε ο χαρακτήρας των συμμετόχων στη χρηματιστηριακή διαδικασία προσφοράς και ζήτησης και την ιστορική διόγκωση της κατάστασης που η σύγχρονη θεωρία ονομάζει ‘ασυμμετρία πληροφόρησης’.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Stavros Thomadakis, Dimitrios Gounopoulos, Christos Nounis και Michalis Riginos, 'The Athens Stock Exchange, financial innovation and growth: Listings and IPOs from 1880 to World War II', (January 10, 2013). Διαθέσιμο στο SSRN εδώ.


Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014 | 18:00

 

 
Αρχική Σελίδα   |    Ποιοι είμαστε    |    Σεμινάρια    |    Πρόσωπα    |    Χώρος    |    Επικοινωνία


Copyright © 2011 - www.e-history.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr