Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να
λαμβάνετε ενημερώσεις.

Όνομα:
Επώνυμο:
Email:

Διαχωρισμοί στον Αθηναϊκό αστικό ιστό: κοινωνία, οικογένεια, οικονομία
» Σεμινάρια » Κύκλος 2016-17


Διαχωρισμοί στον Αθηναϊκό αστικό ιστό:
κοινωνία, οικογένεια, οικονομία

Ομιλητής
Σταύρος Σπυρέλλης
(Géographie-cités, CNRS)

Η παρουσίαση αυτή αποτελεί μια προσπάθεια γεωγραφικής ανάλυσης και χαρτογραφικής αποτύπωσης της κοινωνίας, της οικογένειας και της οικονομίας στην ελληνική πρωτεύουσα. Η Αθήνα άλλωστε αποτελεί μια μικρογραφία της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και χαρακτηρίζεται από την διαχρονικά άναρχη ανάπτυξη-επέκταση και την συχνή απουσία - ή έστω περιορισμένη παρουσία - του κρατικού σχεδιασμού. Στόχο αποτελεί ο εντοπισμός και η χαρτογράφηση των σχημάτων που χαρακτηρίζουν την κοινωνική δομή και τον αστικό και οικονομικό ιστό της μητροπολιτικής περιοχής της πρωτεύουσας. Ενδιαφέρον είναι να δει κανείς πώς και με ποια στοιχεία του παρελθόντος θα μπορούσε να συνδεθεί η σύγχρονη αθηναϊκή πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να θέσουμε μια σειρά από ερωτήματα: Ποιοι είναι οι θύλακες και οι χωρικές ασυνέχειες που εντοπίζονται στον αστικό χώρο, ποια η ένταση τους και ποιες κοινωνικές ομάδες χαρακτηρίζουν; Πώς αποτυπώνονται οι κοινωνικοί διαχωρισμοί των κοινωνικο-οικονομικών κατηγοριών αλλά και του επιπέδου εκπαίδευσης του πληθυσμού; Ποια είναι η σχέση της αποκέντρωσης και της προ-αστικοποίησης με την δομή των νοικοκυριών; Σχηματίζεται ένα ιεραρχημένο και πολυκεντρικό επιχειρηματικό δίκτυο στην Αθήνα; Πιο συγκεκριμένα, χαρακτηρίζεται η αθηναϊκή μητροπολιτική περιοχή από κάποιο μοντέλο ανάπτυξης των ανωνύμων εταιριών; Μέσα από αυτά τα ερωτήματα θα δούμε πώς υπεισέρχεται ο χώρος σε αυτή την ανάλυση, τι προσφέρει, και τέλος πώς διευκολύνει και τι αποτυπώνεται μέσω αυτού πιο ευδιάκριτα.

Τρίτη, 4 Απριλίου 2017 | 18:00

 

 
Αρχική Σελίδα   |    Ποιοι είμαστε    |    Σεμινάρια    |    Πρόσωπα    |    Χώρος    |    Επικοινωνία


Copyright © 2011 - www.e-history.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr