Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να
λαμβάνετε ενημερώσεις.

Όνομα:
Επώνυμο:
Email:

Οι επιχειρήσεις στην Κατοχή (1941-44)
» Σεμινάρια » Κύκλος 2012-13


Η νομική αντιμετώπιση της οικονομικής συνεργασίας με τις δυνάμεις Κατοχής
(1941-1944) μετά την Απελευθέρωση

Ομιλητής
Δημήτρης Κουσουρής
(Πανεπιστήμιο Κρήτης)
 

Στόχος της παρουσίασης είναι να κάνει μια σύντομη επισκόπηση της δικαστικής εκκαθάρισης της οικονομικής συνεργασίας με τις δυνάμεις Κατοχής στα πρώτα χρόνια μετά την Απελευθέρωση. Το ζήτημα της τιμωρίας όσων “επί σκοπώ πλουτισμού εκμεταλλευθέντες την μετά του εχθρού οικονομικήν αυτών συνεργασίαν προυκάλεσαν ζημίαν εις τον Ελληνικόν Λαόν ή Έλληνας πολίτας και υπεβοήθησαν ουσιωδώς την πολεμικήν του εχθρού προσπάθειαν” αποτέλεσε ένα από τα πρώτα και πλέον καίρια καθήκοντα που ανέλαβαν οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις. Ο ανοιχτός σε ερμηνείες νομικός ορισμός του εγκλήματος σε συνδυασμό με την πολιτική αστάθεια, κατέστησαν γρήγορα την τιμωρία των οικονομικών δοσιλόγων ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα της περιόδου. Οι σχετικές δικογραφίες ήταν μακράν οι πολυπληθέστερες στα Ειδικά Δικαστήρια Δοσιλόγων. Ταυτόχρονα, η προβλεπόμενη διαδικασία έλαβε εξαρχής το χαρακτήρα μιας «αυτοεκκαθάρισης», αφού ο νόμος ανέθετε την ευθύνη για την παραπομπή των υποθέσεων στις διοικήσεις των επαγγελματικών ενώσεων κι επιμελητηρίων. Από τις λίγες υποθέσεις που έφτασαν τελικά στο ακροατήριο, διαφαίνεται η υπερίσχυση μιας λογικής αποκατάστασης των προπολεμικών ελίτ, και η συγκρότηση σχέσεων συμβίωσης κι αλληλεξάρτησης ανάμεσα σε αυτές και μερίδες του δικαστικού σώματος.


&

Διλήμματα και ευκαιρίες στην Ελλάδα της «Νέας Ευρώπης»:
η ελληνική αστική οικονομία κατά την κατοχή

Ομιλητής
Βασίλης Μανουσάκης
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
 

Μέχρι πρόσφατα στις περισσότερες οικονομικές μελέτες που αφορούσαν την ιστορία της Ελλάδας ή ελληνικών επιχειρήσεων η περίοδος της κατοχής δεν παρουσιαζόταν καθόλου ή προσπερνιόταν συνοπτικά ως μια περίοδος ανωμαλίας για την οποία δεν υπήρχαν λεπτομερή στοιχεία. Αν και κάποιες πηγές ήταν διαθέσιμες από καιρό, το άνοιγμα ενός σημαντικού αριθμού αρχείων τα τελευταία χρόνια επιτρέπει τώρα πια μια πληρέστερη μελέτη της οικονομίας της περιόδου με βάση όχι απλώς γενικές εκτιμήσεις ή μύθους αλλά αρκετά συγκεκριμένα πλέον στοιχεία.

Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να εξεταστούν οι μεταβολές που η κατοχή επέφερε στο πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής αστικής οικονομίας καθώς και οι σημαντικές προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες που δημιούργησε. Θα γίνει αναφορά στα διλήμματα που αντιμετώπισαν οι – παλιοί και νέοι – επιχειρηματίες τις εποχής και στις επιλογές τους αλλά και στο ζήτημα των κατοχικών κερδών.


Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 | 18:00 

 
Αρχική Σελίδα   |    Ποιοι είμαστε    |    Σεμινάρια    |    Πρόσωπα    |    Χώρος    |    Επικοινωνία


Copyright © 2011 - www.e-history.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr